Şehirler de , çevre düzenlemesi başlığıaltında toplanan ürünler ”Kent mobilyaları ” diye genellenerek adlandırılmış ise de ;Şehirler için tasarlananAnıt , Kule gibi görkemli yapılar ; Şehrin estetiği ve öne çıkan yüzü olması sebebi ile Kent Mobilyaları arasındaönemli bir yer tutar .Kent mobilyaları ,Şehir Saksıları ,ŞehirGiriş Tagı , Tasarım Büfegibi ürünlerile şehirlerin yüzüdikkat çekici olur.Bu konuda CTPART , tasarımtaleplerinizi ve uygulama taleplerinizi anahtar teslim olarakyapmaktadır.